Dasar Pemesanan Web McDelivery

Terma & Syarat ini adalah bagi pesanan tunggal berjumlah RM14.00 (tertakluk kepada pesanan minimum seperti yang ditakrifkan di bawah) yang dibuat melalui Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd (65351-M) Licensee of McDonald's ( "McDonald's" ) melalui McDelivery menggunakan aplikasi McD App atau melalui McDelivery™ Laman Web kami ( setiap satu "pesanan" ).

 • Yuran penghantaran RM5.50 (termasuk SST) untuk semua pesanan melalui McDelivery menggunakan aplikasi McD App atau melalui laman web McDelivery™.
 • Kawasan penghantaran terhad terpakai disebabkan restoran yang terlibat adalah terhad.
 • Permintaan pesanan khas (seperti, tanpa sos, tambahan sayur, tiada ais dsb) tidak boleh dibuat melalui pesanan laman web.
 • Pesanan Sarapan Pagi diambil hingga jam 9.45 pagi setiap hari.
 • Pesanan Tengahari/Makan Malam diambil hingga jam 2.00 pagi.
 • Harga bagi hidangan mungkin berbeza mengikut pilihan minuman anda. Harga hidangan anda akan ditunjukkan pada borang pesanan anda sebelum dipersetujui.
 • Bagi memudahkan proses pesanan, perasa yang diletakkan adalah berdasarkan peruntukan standard. Bagi sebarang permintaan yang bukan standard, sila buat pesanan melalui Nombor McDelivery™ 1300.
 • Setiap Happy Meal™ akan disertakan dengan mainan yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada adanya stok.
 • Walaupun kami akan mencuba sedaya upaya kami untuk menghantar pesanan anda mengikut lingkungan waktu yang dinyatakan, bagi menjamin keselamatan penghantar McDelivery™ kami, masa penghantaran mungkin terjejas disebabkan oleh cuaca yang kurang baik, keadaan trafik dan/atau isu-isu teknikal yang di luar kawalan.
 • Perkhidmatan McDelivery™ adalah tertakluk kepada adanya perkhidmatan tersebut. Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan.
 • Akses kepada Laman McDelivery™ atau Nombor McDelivery™ 1300 mungkin digantung sementara waktu dan tanpa notis awal bila berlaku kegagalan sistem, penyelenggaraan atau pembaikan atau di atas sebab-sebab yang bukan dalam kawalan McDonald’s. McDonald’s menolak tuntutan semua liabiliti bagi sebarang kegagalan berfungsi, pergantungan atau gangguan kepada Laman atau Nombor McDelivery™ 1300, termasuk kegagalan mengakses disebabkan oleh masalah rangkaian perhubungan.
 • Jika McDonald's dihalang atau lambat dalam melaksanakan mana-mana atau semua obligasinya di bawah Perjanjian ini disebabkan oleh force majeure, maka McDonald's akan dibebaskan daripada prestasi atau menepati masa, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan McDonald's tidak bertanggungjawab kepada anda (sama ada ganti rugi atau sebaliknya) dalam perlaksaan atau kelewatan dalam pelaksanaan. "Force majeure" ertinya apa-apa kejadian yang di luar kawalan McDonald's, dan termasuk keadaan cuaca yang luar biasa, banjir, kemarau, ribut, kilat, angin kencang, taufan, gempa bumi, bencana alam, bencana alam, pesawat atau objek udara, letupan, kebakaran, peperangan, permusuhan, pemberontakan, terrorisms, kekacauan awam, rusuhan, mogok atau lock-out pada bandar atau skala industri, pertikaian perindustrian, tindakan industri oleh pekerja, kekurangan tenaga buruh, barang-barang, makanan atau bahan-bahan, kerosakan mesin atau alat atau sistem; dan perbuatan atau peraturan-peraturan kerajaan dan politik gangguan dengan operasi biasa McDonald's.
 • Jika McDonald's dihalang atau lambat dalam melaksanakan mana-mana atau semua obligasinya di bawah Perjanjian ini disebabkan oleh force majeure, maka McDonald's akan dibebaskan daripada prestasi atau menepati masa, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan McDonald's tidak bertanggungjawab kepada anda (sama ada ganti rugi atau sebaliknya) dalam perlaksaan atau kelewatan dalam pelaksanaan. "Force majeure" ertinya apa-apa kejadian yang di luar kawalan McDonald's, dan termasuk keadaan cuaca yang luar biasa, banjir, kemarau, ribut, kilat, angin kencang, taufan, gempa bumi, bencana alam, bencana alam, pesawat atau objek udara, letupan, kebakaran, peperangan, permusuhan, pemberontakan, terrorisms, kekacauan awam, rusuhan, mogok atau lock-out pada bandar atau skala industri, pertikaian perindustrian, tindakan industri oleh pekerja, kekurangan tenaga buruh, barang-barang, makanan atau bahan-bahan, kerosakan mesin atau alat atau sistem; dan perbuatan atau peraturan-peraturan kerajaan dan politik gangguan dengan operasi biasa McDonald's.
 • Kami mungkin akan meminda Terma Pesanan Web dari masa ke masa dan sebarang penggunaan atau meneruskan dalam penggunaan Laman Web ini adalah bergantung kepada penerimaan Terma Pesanan Web ini. Terma Pesanan Web, bersama dengan Terma & Syarat Laman Web, Polisi Privasi dan sebarang polisi lain yang anda mungkin telah persetujui, merupakan perjanjian menyeluruh di antara McDonald’s dan anda dengan menghormati penggunaan anda bagi Laman Web ini.