Diucapkan kepada para guru yang luar biasa hebat serta penuh berdedikasi dalam memberi inspirasi dan membentuk generasi masa hadapan.