MR MOHD SAHAIMI BIN ZAINAL's photo

MR MOHD SAHAIMI BIN ZAINAL

Dari SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPAI

Dicalonkan oleh TISAH A/P SEMARA

Hampir 20 tahun mencurahkan bakti demi membangunkan pendidikan orang asli sehingga beliau disenangi oleh warga sekolah dan ibu bapa dan masyarakat orang asli SK Simpai. Sumbangan beliau kepada pembangunan pendidikan amat banyak seperti membina taman prasekolah dengan mengeluarkan wangnya sendiri, memperluaskan peluang kokurikulum kepada murid-murid dengan memasuki pertandingan peringkat negeri dan kebangsaan. Ketika Covid-19, beliau terus menyumbangkan bantuan bekalan makanan serta menghantar kerja-kerja sekolah murid dari rumah ke rumah yang berada jauh di dalam hutan.  Beliau amat dihormati dan disayangi oleh masyarakat orang asli. Cikgu luar biasa ini telah memberi inspirasi kepada pencalon sehingga berjaya meneruskan pengajiannya di menara gading.  

Kembali Kembali