Berikut merupakan video penghargaan yang dikongsikan oleh rakyat Malaysia untuk
guru-guru terpilih yang telah memenangi Anugerah Guru Inspirasi McDonald’s 2020.

Galeri